Catch-22

Catch-22

Alliance arkitekter ble diskvalifisert til å delta i arkitektkonkurranse om å tegne museum fordi kontoret ikke har tegnet museum tidligere. Vi mener at diskvalifiseringen setter arkitektkontor i en ”Catch-22” og er diskriminerende på prinsipielt grunnlag. Vi har derfor besluttet å prøve saken for KOFA. Utdrag: «Kriteriet er i tillegg diskriminerende når og dersom dette gjelder kun for arkitektfaglig erfaring, og ikke også de øvrige prosjekterendes erfaring og forkunnskap. Det skal etter vårt syn derfor opplyses om at eventuelle senere samarbeidsparter som for eksempel rådgivende ingeniører vil bli pålagt samme erfarings- og dokumentasjonskrav til å ha prosjektert museum før, noe invitasjonen til parallelloppdraget ikke gjør.
“Kriteriet er i tillegg diskriminerende når og dersom dette gjelder kun for arkitektfaglig erfaring, og ikke også de øvrige prosjekterendes erfaring og forkunnskap”
Videre stiller kravet i herværende sak vårt kandidatur i en fastlåst situasjon, såkalt catch-22. Som arkitektkontor er vi flere medarbeidere med museumserfaring, bl.a. som museumsmedarbeidere og guider, men Alliance arkitekter har ikke tegnet museum før, og kan med kriteriet som er stilt heller aldri komme i posisjon til å få tegnet museum. Dette er en effekt av kravet som er stilt, som etter vårt syn er diskriminerende, og dersom overført til andre samfunnsområder fremstår som sterkt utilbørlig.»