Jørpeland sentrum – innspill til områdeplan
Scana Jørpeland

Jørpeland sentrum - innspill til områdeplan

Vi har utarbeidet planinnspill til områdeplan for Jørpeland sentrum for Scana og er spent på Strand kommunes behandling neste uke …!
 Vi foreslår å tilrettelegge for bolig og næringsutvikling i skjønn forening med etablert industri og en bymessig utbygging langs fjorden og mot Jørpelandsholmen (sentrums nye Central Park)! Innspillet er utført i tråd med Statlige planretningslinjer og føringer i Regionalplan for Jæren. Vi håper Strand kommune vil løfte visjonen for Jørpeland som by, enda lenger …!

Les mer om prosjektet her.

 “Vi håper Strand kommune vil løfte visjonen for Jørpeland som by, enda lenger …!”