Kirsten underviser i byutvikling ved UiS
Kirsten Welschemeyer

Kirsten underviser i byutvikling

Kirsten Welschemeyer skal i 2015/2016 undervise ved Universitetet i Stavanger, samtidig som hun fortsetter som avdelingsleder og arkitekt i Alliance arkitekter Stavanger. Gjennom forelesninger og veiledning i prosjekter skal hun utvide studentenes kunnskap innen byutvikling og urban design.
” Tema for emnet til høsten er byregionen som system av områder, funksjoner, sentra og interaksjoner.”
Vi gratulerer UiS med sin nye og meget dyktige universitetslektor!