Kunngjøring planprogram område 6 Bærum kommune
Planområde 6 Bærum kommune

Kunngjøring om planprogram område 6 Bærum kommune

Kkunngjøring om planprogram til offentlig ettersyn – område 6 Bærum kommune.
Ihht Plan og bygningslovens § 4-1 legges herved planprogram for område #6 innenfor Bærum kommuneplan til offentlig ettersyn.

Området skal over tid utvikles som et rent boligområde. Det legges opp til at delfelt innenfor området kan utvikles i privat regi, men at alle detaljplaner som gjennomføres skal forholde seg til planprogrammet som et felles, overordnet rammeverk. Planprogrammet er utarbeidet som et samarbeid mellom Neslia Utvikling, Krefting og CO samt Bærum kommune og kan lastes ned fra hjemmesiden til Alliance arkitekter: www.allark.no.

Innspill til planprogram sendes på e-post eller brev innen 12/2-2016 til:

Alliance arkitekter as – ch@allark.no / Kristian Augusts gate 13, 0164 OSLO
Spørsmål kan rettes til Charlotte Helleland, t: 930 64 284

Les planprogrammet her