Nytt kontorbygg i Maridalsveien
Maridalsveien 321

Nytt kontorbygg i Maridalsveien

Vi har nå mottatt rammetillatelse for nytt kontorbygg i Maridalsveien 319–321!
Bygget er på 3 788 m2 BRA, og er planlagt for 200 arbeidsplasser.

Les mer om prosjektet her.
Lokalene er ledige, les her for mer informasjon.

ARKITEKTUREN
Tiltakshaver, Avantor AS, får et arealeffektivt kontorbygg med spennende arkitektur av høy kvalitet. Fire etasjer er over bakken og to underetasjer, hvor det i U1 kan tilrettelegges for kontorer, kurs- og møterom. I underetasje U2 er det plass til 25 parkeringsplasser i tillegg til de 6 parkeringsplasser som finnes på terreng. Forøvrig er det bussholdeplass i umiddelbar nærhet.

Det vil bli høy kvalitet i detaljering og gjennomføring, med fasade i tre og glass, og uteområdet er tenkt delvis integrert med bygningen i form av et nedsenket atrium i terreng mot hovedfasaden.

SAKSGANGEN
Det nå godkjente nybygget har vært gjenstand for vurdering i Plan- og bygningsetaten ved område- og prosessavklaring. Fordi plankartets byggegrenser er spesifikt tilpasset et eldre, tidligere prosjekts sirkulære form, er det gitt dispensasjon for å bryte byggegrensene på enkelte steder.

I tillegg er det gitt dispensasjon for omdisponering av teknisk areal, hvor all teknikk nå plasseres under bakken og ikke på tak. Ettersom det ikke vil være behov for tekniske takoppbygg, er det gitt rom for en fullt utnyttbar ekstra etasje. Byggets 4. etasje får en inntrukket fasade med takterrasse mot syd, noe som medvirker at bygget vil virke lettere, spesielt sett fra veien når en kommer nedenfra. Denne omdisponeringen medfører en overskridelse av regulert BRA over terreng på ca. 385 m2.