Oppstart detaljregulering Neslia 1 og Nesveien 11
Neslia

Oppstart detaljregulering Neslia 1 og Nesveien 11

Kunngjøring om oppstart av detaljregulering Neslia 1 og Nesveien 11, Haslum.
Ihht Plan og bygningslovens § 12.8-9 kunngjør Alliance arkitekter på vegne av Neslia Utvikling AS oppstart av detaljreguleringsarbeid på eiendommene Neslia 1 og Nesveien 11, HASLUM.

Formålet med planen er å legge til rette for transformasjon fra lett industri til bolig med tilhørende parkering på eiendommen. Planen vil følge opp rammene som er lagt i felles planprogram for område #6 i Bærum kommuneplan. Målsettingen er fortetting med kvalitet, med bygninger i 4-6 etasjer, gode uterom og økt kontakt mellom nærmiljøet og Øverlandselva.

Innspill til planprogram sendes på e-post eller brev innen 12/2-2016 til:

Alliance arkitekter as – ch@allark.no / Kristian Augusts gate 13, 0164 OSLO
Spørsmål kan rettes til Charlotte Helleland, t: 930 64 284

Les planprogrammet her