Oppstart detaljregulering – Stavanger Forum
  • Detaljregulering Hillevåg
  • Detaljregulering Hillevåg

Oppstart detaljregulering - Stavanger Forum

Alliance arkitekter AS gir med dette melding iht. Plan- og bygningsloven § 12-8, om at følgende reguleringsarbeid er satt i gang:

Plan 2408P. Detaljegulering for tilbygg til idrettshall, felt I, i plan 2209.

Formålet med planen er at det ønskes en formålsendring i vedtatt detaljreguleringsplan 2408P, der undervisning legges inn som et av underformålene.

Eventuelle kommentarer bes sendt innen 21. mars 2016 til:
Alliance arkitekter as, Kristian Augusts gate 13, 0164 OSLO v/ Charlotte Helleland
t: 930 64 284, e: ch@allark.no

Les høringsnotatet her