Takservering på Onda
Restaurant Onda

Takservering på Onda

Byrådets innstilling ble enstemmig vedtatt i Byutviklingskomiteen 22.05.2013. Dvs. vår klage blir tatt til følge, og saken oversendes Plan- og bygningsetaten for videre behandling. Plan- og bygningsetatens avslag må formelt omgjøres – til en tillatelse.Den sydlige delen av Ondas takflate er dermed godkjent benyttet til serveringsformål.
Terrassedekke vil bli etablert 1,15 meter nedenfor den tette fasadeskjermen hvis topp utgjør byggets gesims. “
Bygget har flatt tak i to høyder bak en skrånende fasadeskjerm med trekledning.Den lavereliggende delen ligger over et stort restaurantrom med høyde fra gulv til tak på 4,1 meter.Den aktuelle delen av taket har et areal på ca. 217m2. Terrassedekke vil bli etablert 1,15 meter nedenfor den tette fasadeskjermen hvis topp utgjør byggets gesims.Det foreslåtte serveringsarealet er beliggende lengst bort fra bryggepromenaden, og langt på vei skjult bak fasadeskjermen.