Vålandstårnet
Vålandstårnet

Vålandstårnet

Vi ble invitert til idémyldring om bruk og transformasjon av Vålandstårnet samt vannbassengene i Stavanger. Ombyggingen skal gi rom for utstilling om vann, serverings- og forsamlingssted med utsikt over hele byen. – Et sjeldent spennende prosjekt å få lov til å bidra med våre idéer! Vi gikk nennsomt til verks og presenterte to alternativer som både respekterer eksisterende verneverdige bygningsmasse og bidrar med spennende arkitektur, i et av Stavangers mest besøkte rekreasjonsområder.

Les mer om prosjektet