Velkommen hjem!
  • Skådalsveien
  • Skådalsveien
  • Skådalsveien

Velkommen hjem ...!

Vi har vært på tur til boligprosjektet vi har tegnet i Skådalsveien i Oslo og møtt beboerne. Det var både veldig hyggelig og lærerikt. Det felles grønne tunet er hjertet i prosjektet og der naboer møtes, barna leker og alle får armslag til å gjøre ting en avgrenset hage ikke gir rom for.
 “Vi har styrket tro på å gjennomføre dette konseptet mange flere steder! “ 
Husene står sammen rundt tunet og danner sammen med det bevarte gamle huset en intim karré, og vi har styrket tro på å gjennomføre dette konseptet mange flere steder!