Bjergsted Trio

Bjergsted Trio
  • Bjergsted
  • Bjergsted
  • Bjergsted

Skisseprosjekt/reguleringsplan for 35 boliger på Bjergsted, rett nord for Stavanger sentrum, for oppdragsgiver Base Property.

Det foreslås 3 bygg som legges med en fasade parallelt ut mot fortau i Tanangergata Dette er måten bebyggelsen er blitt lagt tradisjonelt i trehusbyen. Ved å plassere dem nærmest mulig ut gaten vil det også redusere skyggevirkninger for nabobebyggelse i kvartalet. Gjennom å bryte opp byggene i mindre volumer tilpasser prosjektet seg noe av det eksisterende formspråket i boligbebyggelsen i området. Alle boligene har enten henvendelse mot sør eller mot vest. Nesten alle boenhetene henvender seg mot et rolig og solfylt gårdsrom i kvartalet. Boligene i 1. etasje vil være godt egnet for barnefamilier. Prosjektet har et opphøyet indre gårdsrom med hovedinnganger, forretning og parkering i 1. etasje mot gate.

Gårdsrommet har et grønt preg i overgangen mellom eksisterende hager og nytt gårdsrom. Beplanting er tenkt med trær, busker og stauder med stedegen herkomst inspirert fra nabolagets hagekultur; frukttrær, bærbusker og blomster. Jordvolumet ligger opp på parkeringstak og varierer i dybde med et større volum i nabogrensen for etablering av små trær og busker.