Harestad skole

Harestad skole
  • Harestad
  • Harestad skole
  • Harestad skole
  • Harestad skole

Harestad skole er et nybygg som skal huse 1.-10. trinn, med 500 elever på ungdomstrinnet og 700 elever på barnetrinnet. Skolen prosjekteres i samarbeid med SPINN Arkitekter AS og er planlagt gjennomført i to byggetrinn, der ungdom er første byggetrinn. En kultursal skal integreres i skolen, denne skal også brukes som en del av kommunens kulturtilbud. Tomten ligger rett utenfor Randaberg sentrum og er i skrånende terreng med god utsikt over landskapet rundt. Prosjektet ble startet på forsommeren 2013 og byggetrinn 1 detaljprosjekteres for øyeblikk. Landskapet og bygg griper inn i hverandre og skaper komplekse og spennende situasjoner. Det er lagt til rette for gode solfylte uterom, samt å ha effektive og fleksible planløsninger både på felles områder og innenfor hvert trinnareal. Brukerne er trukket aktivt med i prosessen og vil ha jevnlige møter med prosjekteringsteamet.

LANDSKAPSARKITEKTUR
Uteområdet på Harestad skole er utformet for å ivareta landskapets særpreg, danne solfylte uteoppholdsarealer, oppta den store terrengforskjellen på tomten, tilrettelegge for varierte aktiviteter og oppholdssoner, skape steder der elevene kan ha det gøy, føle trygghet og få eierskap til uteområdet, skape gode koblinger mellom ute-inne og legge til rette for utendørs læring med muligheter for dyrkning og kulturelle aktiviteter. Det er planlagt steder med variasjon i skala samt at skolegården også skal ha mulighet for et større samlingssted som benyttes på 17. mai og ved andre høytider. I tillegg er skolens behov for varelevering, skolebusser, besøksparkering, sykkelparkering og annen logistikk ivaretatt mot nord.

Et gjennomgående og bevisst materialvalg skaper identitet og det er lagt vekt på håndtering av overvann, miljøvennlige materialer, universell utforming, biologisk mangfold og det har vært fokus på å danne intime soner i overgangen mellom skolegård og landskapet rundt.

Les forprosjekt-rapporten her (pdf).