Havnelagerkvartalet felt A4 i Bjørvika

Havnelagerkvartalet felt A4 i Bjørvika
  • Havnelagerkvartalet A4
  • Havnelagerkvartalet A4
  • Havnelagerkvartalet A4

Detaljregulering felt A4 i Bjørvika for HAV Eiendom AS. Bakgrunnen for detaljregulering med KU er at HAV Eiendom AS, datterselskap av Oslo Havn KF, ønsker eiendommen utviklet med et kontorbygg for langsiktig utleie.

Bygget skal på lang sikt kunne brukes sammen med Havnelageret, som Oslo Havn KF har til utleieformål. HAV E har som målsetting å realisere et plangrep som kan transformere området fra å være et restareal etter E18-rampen til å bli en godt opparbeidet del av byen. Et moderne og miljøriktig kontorbygg, med publikumsrettede funksjoner og et sørvendt, offentlig tilgjengelig byrom, delvis anlagt over deler av senketunnelrampen utvikles. HAV E ser på oppgaven som byreparasjon som skal sikre rammene for en bærekraftig og tidsmessig bebyggelse innenfor planområdet.

Oppgaven er krevende på grunn av tung infrastruktur, uensartet nabobebyggelse og en beliggenhet i overgangssonen mellom to sentrale byområder i Oslo, Kvadraturen og Bjørvika. Byggevolumet ønskes økt i forhold til gjeldende regulering, slik at det kan gjøres økonomisk forsvarlig å bygge over nedkjøringsrampen og gjøres tilgjengelig og attraktivt for besøkende så vel som for brukere.