Mebonden barnehage

Mebonden barnehage
  • Mebonden barnehage
  • Mebonden barnehage

Konkurranse om ny barnehage i Selbu for Selbu kommune.
Barnehagen er plassert med en inviterende hovedinngang ved tomtens adkomst. Det er en rekke uterom med ulik topografi og karakter rundt bygget med opplevelser og utfordringer inspirert av tomtens særpreg tilpasset både små og store barn. Plasseringen tar hensyn til tomtens natur, slik at oreskogen og høydedraget blir en naturlig del. Tre hovedvolum med to pluss to avdelinger, administrasjon og samlingsrom knyttes sammen av to mellombygg. I det største mellombygget finner man hovedinngangen, kjøkken/spis, verksteder og møterom. Det mindre mellombygget ligger mellom de fire avdelingene og inneholder felles grovgarderober. Plasseringen i overgangen mellom bratt og flatere terreng gjør at barnehagen kan orientere seg både mot landskapet i øst og vest og at alle avdelingene får direkte inngang fra «sitt» lekeareal. Grepet aktiverer hele tomten og gir barnehagen et variert uttrykk rundt bygget.