Restaurant Onda

Restaurant Onda
  • Restaurant Onda
  • Restaurant Onda
  • Restaurant Onda

Onda by Pal & Ness er et resultat av en åpen, internasjonal arkitektkonkurranse hvor vi i samarbeid med MAPT tegnet et nytt restaurantbygg på Aker Brygge.

Det lå implisitt i oppgaven at bygningen skulle ha en høy ikonverdi. Vi ønsket i tillegg at bygget skulle utstråle bærekraft. Intensjonen vår var også å legge til rette for et bygg med høy grad av fleksibilitet, og med en høyverdig arkitektonisk utforming, uten konkrete for-eller baksider. Det var et viktig premiss for oss at utstikkeren fortsatt skulle oppleves som et offentlig rom, og være en fleksibel aktivitetsflate ved vannet som fortsatt skulle kunne benyttes til rekreative formål for allmennheten. Bygningen karakteriseres av en fasadeskjerm, et bånd i tre, som tar utgangspunkt i det maritime miljøet på brygga. Båndet er gitt en organisk form, inspirert av norsk trebyggertradisjon. Trevirke er en fornybar ressurs og et miljøvennlig materiale. Restauranten åpnet høsten 2011.

Fotograf Terje Skåre

14/10/2014