Tu skule

Tu skule
 • Tu skule
 • Tu skule
 • Tu skule
 • Tu skule
 • Tu skule
 • Tu skule
 • Tu skule
 • Tu skule
 • Tu skule
 • Tu skule
 • Tu skule
 • Tu skule
 • Tu skule
 • Tu skule

Tu skule på Klepp i Jæren er prosjektert for totalt 350 elever. Den er bygget på tidligere dyrket mark i et svakt hellende landskap, omgitt av steingjerder.

Skolen er formet som en stjerne, der de ulike armene møtes i et åpent areal for vestibyle, kantine og bibliotek. En av fløyene er senket en halv etasje for å ta opp det hellende terrenget, som gir muligheten for at amfi og trapper utenfra kan få strømme gjennom bygget og danne amfi også inne. Slik oppnås god landskapstilpasning og kontakt inne/ute.

Planløsningene er utarbeidet i tett samarbeid med kommunen og skolens ledelse. Undervisningsrommene er organisert i baser for hvert trinn. Det er lagt til rette for at kantinen skal kunne servere varm mat til elevene, og for at aula og andre fellesarealer skal kunne fungere som samlingsrom for lokalsamfunnet. Skolen ble åpnet januar 2015 med passivhus standard.

Fotograf Terje Skåre.